هزینه کنفرانس

تعداد بازدید:۱۳۲۲

** بسیار مهم: هزینه ها و شرایط زیر مربوط به برگزاری مجازی کنفرانس است. در صورت اتمام معجزه وار شرایط دشوار کرونایی و برگزاری حضوری کنفرانس، جدول هزینه ها تغییر پیدا خواهد کرد.

** بسیار مهم: لطفا در صورت انتخاب پرداخت دانشجویی یا عضویت IEEE از قسمت ارسال مدارک در سامانه، عکس کارت دانشجویی یا کارت عضویت در IEEE ارسال گردد.

هزینه شرکت در کنفرانس

قبل از شش  بهمن (ریال)

شش بهمن تا 10بهمن

عضو IEEE

غیرعضو

عضو IEEE

غیرعضو

                 ارسال اولیه مقالات جهت داوری

۶۵۰،۰۰۰

ـــــــــ

عادی

شرکت در کنفرانس با مقاله

2400.000

3،۰۰۰،۰۰۰

3.000.000

375۰،۰۰۰

شرکت در کنفرانس بدون مقاله

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

مقالات دوم به بعد، به ازای هر مقاله اضافی

2،۰۰۰،۰۰۰

2،5۰۰،۰۰۰

250۰،۰۰۰

300۰،۰۰۰

دانشجویی

شرکت در کنفرانس با مقاله

1600.000

200۰،۰۰۰

2000.000

250۰،۰۰۰

شرکت در کنفرانس بدون مقاله

رایگان

رایگان

رایگان رایگان

مقالات دوم به بعد، به ازای هر مقاله اضافی

1400.000

180۰،۰۰۰

1800.000

230۰،۰۰۰

 

توضیحات:

  • نویسندگان مقالات فارسی که مقاله آنها بیش از شش صفحه است (حداکثر تا هشت صفحه)، باید به ازای هر صفحه اضافی مبلغ۷۵۰،۰۰۰ ریال پرداخت نمایند. این مبلغ به صورتحساب اضافه ‌خواهد شد. در مقالات انگلیسی، تعداد صفحات قابل قبول، پنج صفحه بوده و افزایش تعداد صفحات تا حداکثر شش صفحه، با پرداخت 750،۰۰۰ ریال هزینه اضافی فوق‌‌الذکر مقدور است.
  • اعضای IEEE شامل ۲۰% تخفیف می‌شوند که در جدول فوق اعمال گردیده است.
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۹